بازگشت

نسخه 1.2.2.0

تغییــرات این نسخـه

 • بررسی وضعیت کاربر هنگامی که از یک وب سایت دیگر مراجعه میکند
 • نمایش دکمه بازگشت هنگامی که آدرس پذیرنده برای کاربر در پنل ایجاد شده باشد
 • کسب و کار قارد خواهد بود موقیعت دقیق خود را بر روی نقشه در زمان ثبت نام یا ویرایش اطلاعات ثبت نماید.
 • کاربر میتواند مستقیما به درگاه پرداخت هدایت شود جهت مطالعه جزییات بیشتر به مستندات درگاه مراجعه بفرمایید
 • پرداخت اقساط از طریق درگاه در این نسخه امکان پذیر میباشد که جهت مطالعه بیشتر به مستندات درگاه اقساطی مراجعه بفرمایید
 • قراردادها و تفاهمنامه های کسب و کار به صورت برخط نمایش و تایید میشوند که جهت مطالعه بیشتر به مستندات تفاهم نامه ها مراجعه بفرمایید.
 • فاکتورها میتوانند از طریق شماره یکتا پرداخت شوند. ( پرداخت پیشرفته که جهت مطالعه بیشتر به مستندات پرداخت پیشرفته مراجعه نمایید )

Changes in this version

 • Check user state when referred from another website
 • Return button appears when redirect Uri is set for user panel pages
 • Business can set true location when registering or editing business info
 • User can be redirected to bank card payment directly
 • Bank credit payment by installment gateway
 • Business contracts and agreements are shown and verified online
 • Invoice can be payed by unique Number

نسخه 1.2.1.3

تغییــرات این نسخـه

 • رفع ایراد صفحه بندی در بخش تیکت ها
 • رفع مشکل کندی در اضافه کردن کسب و کار
 • امکان شناسایی کاربر از طریق id_token

Changes in this version

 • Fixed bug in ticket pagination
 • Fixed bug in adding business taking so long
 • User identification by id_token

نسخه 1.2.1.2

تغییــرات این نسخـه

 • تغییر در لیست سرویس تسویه
 • یافتن رویدادها برای یک تقویم در ظاهر تقویم

Changes in this version

 • Change settlement list service
 • Find events for a calendar in calendar UI

نسخه 1.2.1.0

تغییــرات این نسخـه

 • تغیـیر مجدد در ظاهر و گرافیک فاکتورها در صفحه پرداخت
 • حذف تقویم هایی که به شکل پیش فرض درج شده بود
 • خروج از تمامی صفحات درج شده تقویم
 • رفع مشکلاتی که در بخش لیست بن های تخفیف پنل کسب و کار وجود داشت
 • رفع مشکل در لغو تسویه پنل کسب و کار

Changes in this version

 • Invoice UI changed
 • Remove calendars added
 • Logout in calendar page added
 • Vouchers list bug in business panel fixed
 • Cancel settlement bug in business panel fixed

نسخه 0.8.0

تغییــرات این نسخـه

 • در این نسخه کسب و کار قادر خواهد بود تیکت پشتیبانی درج نماید جهت مطالعه بیشتر به مستندات پشتیبانی مراجعه نمایید
 • در این نسخه کسب و کار قادر خواهد بود تیکت های ثبت شده را مشاهده نماید جهت مطالعه بیشتر به مستندات پشتیبانی مراجعه نمایید
 • در این نسخه کسب و کار قادر خواهد بود به تیکت ها پاسخ دهد جهت مطالعه بیشتر به مستندات پشتیبانی مراجعه نمایید
 • در این نسخه کسب و کار میتواند تیکت های مشتریان خود را مشاهده - پاسخ و تغییر وضعیت بدهد که حهت مطالعه بیشتر به مستندات پشتیبانی مراجعه نمایید

Changes in this version

 • Business can add support ticket
 • Business can view submitted support tickets
 • Business can reply support ticket
 • Business can view,reply,change status of its customers tickets

نسخه 0.7.0

تغییــرات این نسخـه

Changes in this version

 • Business can add api key
 • Business can edit api key

نسخه 0.6.0

تغییــرات این نسخـه

 • کسب و کار میتواند Api_token جدید اضافه نماید
 • کسب و کار میتواند اطلاعات Api_token را ویرایش نماید .

Changes in this version

 • Business can add api key
 • Business can edit api key

نسخه 0.5.0

تغییــرات این نسخـه

 • در این نسخه کسب و کار قادر خواهد بود درخواست توکن جدید بدهد که جهت مطالعه بیشتر میتوانید در بخش مستندات دریافت توکن جزییات را مشاهد کنید
 • .در این نسخه کسب و کار قادر خواهد بود تراکنش های مالی هریک از صنف های خود را دریافت کند که جهت مطالعه بیشتر میتوانید در بخش مستندات اصناف جزییات این مورد قابل مشاهده میباشد
 • در این نسخه کسب و کار میتواند درخواست تسویه از کیف پول را در پنل ثبت نماید که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به بخش مستندات  تسویه مراجعه بفرمایید .
 • در این نسخه کسب و کار میتواند برای هرکدام از اصناف خود تسویه خودکار را فعال نماید که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به بخش مستندات تسویه اصناف مراجعه نمایید
 • کسب و کار در این نسخه قادر خواهد بود لیستی از مشتریان خود را دریافت و در پنل خود مشاهده نماید که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات راهنمای مشتریان مراجعه نمایید.
 • در این نسخه کسب وکار قادر خواهد بود برای خودش در پنل صنف ایجاد نماید  که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات اصناف مراجعه نمایید 
 • در این نسخه کسب و کار میتواند فاکتورهای صادرشده و وضعیت آنها را در پنل مشاهده کند  که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات فاکتورها مراجعه نمایید 
 • در این نسخه کسب و کار میتواند انتقال اعتبار بین حساب های خود را انجام دهد که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات مالی مراجعه نمایید.
 • در این نسخه کسب و کار میتواند لیست تسویه های خود و وضعیت انها را دریافت نماید که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات درخواست های تسویه مراجعه نمایید.
 • در این نسخه کسب و کار میتواند تسویه ها را لغو نماید که جهت مطالعه بیشتر میتوانید به مستندات درخواست های تسویه مراجعه نمایید.

Changes in this version

 • Business can get a new api Token
 • Business can get transactions for each guild
 • Business can request settlement from wallet
 • Business can set automatic settlement on a guild
 • Business can get its followers list
 • Business can add guild
 • Business can get issued invoices and their status
 • Business can transfer credit between its accounts.
 • Business can get it's settlement list and the status
 • Business can cancel settlements