بازگشت

1.2.0.0

تغییرات این نسخه:
    • امکان جستجو در لیست پیامک، ایمیل و نوتیفیکیشن‌های ارسال شده
    • امکان افزودن فایل در ارسال ایمیل
    • امکان زمانبندی ارسال در ارسال نوتیفیکیشن
    • اضافه شدن بخش سرویس‌دهنده ایمیل
    • اضافه شدن امکان انتخاب سرویس‌دهنده ایمیل در ثبت/ویرایش قوانین در بخش شنونده ایمیل و بخش ارسال ایمیل
    • انجام تغییرات مربوط به وب سرویس
    • بهبود رابط کاربری (تغییرات ظاهری مربوط به مودال‌ها، نمایش فرم‌ها و جداول)
    • امکان خروج از حساب کاربری
    • رفع تعدادی باگ جزیی