راهنمای پلتفرم پایه

راهنمای پلتفرم پایه

مستندات بصورت دسته‌بندی در زیر مشخص می‌باشد. با انتخاب یکی از دسته‌های زیر به اطلاعات آن بخش براحتی دسترسی داشته باشید

تصویر مخزن
پنل کسب و کاری
_
تصویر مخزن
پنل کاربری
_
تصویر مخزن
سرویس های پایه
_
تصویر مخزن
سامانه ورود و احراز هویت یکپارچه
_
تصویر مخزن
تقویم
_
تصویر مخزن
سرویس های رمزنگاری
_
تصویر مخزن
سرویس های محتوای اجتماعی
_
تصویر مخزن
پیام رسان
_
تصویر مخزن
اعلان (Notification)
_
تصویر مخزن
پنل اعلان (Notification)
_
تصویر مخزن
سرویس های بانکی
_
تصویر مخزن
سرویس های سکو
_
تصویر مخزن
پنل سکو
_
تصویر مخزن
پنل پاد اسپیس
_
تصویر مخزن
سرویس های پاداسپیس
_
تصویر مخزن
داشبورد گزارشات
_
تصویر مخزن
وب سرویس های گزارش گیری
-
تصویر مخزن
بستر کیف پول
_
تصویر مخزن
لینک کوتاه
_
تصویر مخزن
سرویس های نشان
_
تصویر مخزن
رابط های پلتفرم
_
تصویر مخزن
سکوی خدمات هوش مصنوعی
_
تصویر مخزن
سرویس های فنیتورینگ
_
تصویر مخزن
پنل فنیتورینگ
_
تصویر مخزن
رزرواسیون جاذبه گردشگری (اترز)
_
تصویر مخزن
سرویس‌های پادیوت (REST_API)
_
تصویر مخزن
سرویس‌های هوش مصنوعی
_
تصویر مخزن
پادلاک (Podluck)
_
تصویر مخزن
پلی پاد
_
تصویر مخزن
فراپاد
_
تصویر مخزن
سرویس‌های مدیریت محتوا
_
تصویر مخزن
پادفرم
_
تصویر مخزن
شبکه اجتماعی هوشمند ویپاد
_
تصویر مخزن
فروشگاه ساز پادمارت
_
تصویر مخزن
پنل کلاسور
_
تصویر مخزن
سرویس های کلاسور
_
تصویر مخزن
فمس
_
تصویر مخزن
سرویس های فمس
_
تصویر مخزن
سرویس های پایه ارتباط
_
تصویر مخزن
راهنمای پادیوت (MQTT,COAP)
_